Open brief aan hulpbisschop Mutsaerts

September 23, 2010

Amsterdam, 23 september 2010

Monseigneur,

Het heeft even geduurd voordat ik de moed kon opbrengen om u te schrijven. Ik wist niet zeker of het veilig was. Nu pas, ruim een maand na alle commotie in de pers over uw vergelijking van moslims met de smurfen, durf ik het aan om me tot u te richten, want onvermijdelijk komt er een moment dat we onze verantwoordelijkheden moeten nemen.

Op 14 maart 2008 publiceerde ik het stuk Open brief aan de taliban in het tijdschrift Opinio, een uitgave die inmiddels niet meer bestaat. Centraal in die brief stond een vergelijking tussen de taliban en de smurfen, die naast veel verschillen ook opvallend veel overeenkomsten vertonen.

Ik was het artikel allang weer vergeten, maar bij u is het duidelijk blijven hangen: op 7 april 2008 nam u zonder mijn toestemming grote delen van mijn Open Brief over op uw – inmiddels verwijderde – webcolumn Groene Pepers. Erger nog: u beging de kapitale fout door in die passages het cruciale woord ‘taliban’ te vervangen door ‘moslim’. Daarmee heeft u een treffend contrast tussen een religieus-extremistische terreurgroep enerzijds en het zingende, vrolijk rondhopsende smurfenvolk anderzijds veranderd in een verwrongen metafoor die kant noch wal raakt. Ik wil niemand op ideeën brengen, maar hoe zou u het vinden als ik de bijbel neem en ‘Jezus’ steeds verander in ‘Gordon’? Smakeloosheid is een zonde, ook voor een pas gewijde hulpbisschop.

Bovendien heeft u, over de rug van mijn woorden, een wereldbeeld van onverdraagzaamheid opgeroepen waar ik me voor geen prijs achter wil scharen. Ik distantieer me volledig van uw vergelijking tussen moslims en smurfen en laat deze geheel voor uw rekening.

Toen blogger Remco van Mulligen van Beautiful Blues, het katholieke tijdschrift VolZin, het links-pamflettistische Doorbraak en Trouw lucht kregen van uw gesmurf, haastte u zich om te verklaren dat de gewraakte vergelijking niet van u was. In een behendige draai verruilde u zo het ene vergrijp (belediging van andersgelovigen) voor het andere (plagiaat/tekstueel misbruik), maar Grote Smurf weet dat u schuldig bent aan beide.

Monseigneur, het is tijd om verantwoordelijkheid te nemen. Met uw aanranding van mijn artikel en de commotie die u daarmee veroorzaakte, heeft u mijn reputatie hoe dan ook beschadigd. Daar komt bij dat ik me sinds vijf weken in toenemende mate opgejaagd voel. Ik kijk over mijn schouder en logeer op steeds wisselende adressen. Een vluchtige lezer zou mij per abuis kunnen aanzien voor een islamhater, met alle mogelijke gevolgen van dien. Enfin, u weet zelf beter dan ik dat een oneigenlijk verband gauw is gelegd. Daarom verlang ik zuivering van u. Zuivering van mijn naam door een welgemeend mea culpa of door een herpublicatie van uw oorspronkelijke smurfencolumn in een medium naar uw keuze, zodat duidelijk wordt hoe hoog de schrijver in u zijn beroepseer in het vaandel draagt. En doet u het alstublieft niet alleen voor mij, voor de smurfen of de moslims, maar vooral ook voor uw eigen gemoedsrust. Hoewel een aards oordeel onafwendbaar lijkt, rest u nog tijd voordat het hemelse u treft.

In afwachting van uw reactie,

Arjen van Lith

Deze brief is op 23 september 2010 gepubliceerd op het weblog Beautiful Blues van blogger Remco van Mulligen, die eerder aandacht besteedde aan de politieke opvattingen van hulpbisschop Mutsaerts.

Advertisements