Open brief aan de taliban

Beste Taliban,

Allereerst hartelijk dank dat u de moeite heeft genomen om deze brief te lezen. Ik realiseer me terdege dat u momenteel weinig zin heeft om energie te steken in een Nederlander, behalve dan in het verbranden van onze vlag en het dreigen met een boycot van onze tulpen die uw grot altijd zo gezellig hebben opgefleurd. De film Fitna van Geert Wilders zit eraan te komen. Er is niets meer aan te doen. Maar voordat u de kromzwaarden slijpt en de bomgordels op scherp zet, wil ik u op een andere, minstens zo grote hype in Nederland wijzen. Eentje die de voor u mogelijk kwetsende film van Geert Wilders geheel teniet doet en de vriendelijkere kant van de Nederlanders blootlegt.

Sinds een paar weken is Nederland in de ban van de Smurfen. U kent ze waarschijnlijk niet, maar ze hebben veel met u gemeen. De smurfen zijn een andersgekleurd volkje – in dit geval blauw en vele malen kleiner van stuk dan de autochtone bevolking – dat geleid wordt door een baardige voorman met een (voor onze begrippen) wezensvreemd hoofddeksel. Hun leider, Grote smurf, is bijna als een profeet, want hij wordt kritiekloos gevolgd door het voltallige volk en nooit tegengesproken. Grote Smurf bezit perfecte wijsheid, beschikt over magische krachten en is zowel de geestelijke als wereldlijke hoeder van het Smurfenvolk. U ziet het: ook de Smurfen kennen geen scheiding tussen kerk en staat! Zoals in elke paternalistische samenlevingsvorm staat de vrouw bij de Smurfen weliswaar op een voetstuk, maar ze is verder volstrekt hulpeloos: Smurfin dient steeds beschermd en/of gered te worden, iets waar de Smurfmannen hun gevoel van eer aan ontlenen. Smurfin is zeer verleidelijk en dus geschapen om haar mannelijke soortgenoten in de ellende te storten. Net als uw vrouwen moet zij daarom voortdurend tegen zichzelf in bescherming worden genomen.

Ondanks een cultuur die sommigen hier in Nederland zouden aanduiden als ‘achterlijk’, hebben de Smurfen in recordtijd de hearts and minds van de Nederlanders gewonnen. Vertederd laat Nederland een tsunami van Smurfen over zich heenkomen. Niks geen xenofobie of uitzetcentra, we adopteren ze met tientallen tegelijk! Hun gebrekkige Nederlands wordt niet gecorrigeerd met een verplichte taalcursus, maar juist massaal overgenomen: ‘Smurf jij het vuilnis even buiten?’

Wat hebben de Smurfen dat wij niet hebben, zult u denken. Het antwoord is eenvoudig: de Smurfen zijn entertaining en u niet. Smurfen leggen geen bermbommen. De Smurfen zijn ondanks al hun ontberingen een vrolijk volkje dat blijft lachen en zingen. Met alle respect, u zou een voorbeeld aan de smurfen kunnen nemen, want ik heb u nog nooit zien lachen.
En juist nu is uw kans! Met al zijn komedie geeft Wilders u nu de uitgelezen mogelijkheid om het onbedaard in uw jurk te doen. Grijp die aan met beide handen als u straks draadloos in Tora Bora naar Youtube smurft…

Met vriendelijke groeten,

Arjen van Lith

Deze brief is eerder gepubliceerd in Opinio, jaargang 2, nr. 11, 14-20 maart 2008.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: